TESScontrol, s. r. o.

Vznik a historie

Společnost TESScontrol, s. r. o. byla založena v roce 2014 jako dceřiná společnost společnosti Doprastav, a. s. a přímým nástupcem její organizační složky Technický a zkušební servis (TESS). Naším cílem a posláním je poskytovat služby a servis stavebního zkušebnictví v oblasti pozemních a liniových staveb. Naši činnost realizujeme prostřednictvím regionálních laboratoří v Bratislavě, Žilině, Zvolenu a Prešově a laboratoří v Senci, Košťanech nad Turcom a Znojmě.

Organizační schéma

Společnost TESScontrol, s. r. o. hájí hodnoty etického chování ve vztahu k svým zaměstnancům, obchodním partnerům a svému okolí. K tomu nám pomáhá náš Etický kodex, který je klíčem k jednání v souladu s našimi hodnotami.

Etický kodex

Služby

Stavební zkušební laboratoř

TESScontrol, s. r. o. je akreditovaná zkušební laboratoř, která provádí zkušebnickou činnost v souladu s platnými zkušebními normami a předpisy v rozsahu akreditace udělené Slovenskou národní akreditační službou SNAS. Kromě této činnosti provádí také zkušebnickou činnost vybraných neakreditovaných zkoušek.

Osvědčení o akreditaci Rozsah akreditace Zavedené zkušební metody

Poradenství

TESScontrol, s. r. o. provádí poradenství v oblastech:

  • výběr a vhodnost stavebních materiálů dle účelu použití,
  • návrhu zemních konstrukcí,
  • návrhu složení nestmelených podkladních směsí,
  • návrhu složení podkladových směsí stmelených cementem,
  • návrhu složení betonových směsí,
  • návrhu složení asfaltových směsí,
  • návrh vylepšování vlastností zemin a zemních konstrukcí.

Reference

Seznam referencií připravujeme.


Objednávka služeb


Odeslaním formuláře souhlasíte se spracováním osobných údajů.
Zásady zpracování osobních údajů


Galerie

Obsah připravujeme.


Dotazník spokojenosti zákazníka

Cílem naší společnosti je neustálé zlepšování našich služeb,
proto Vás chceme požádat o vyplnění následujícího dotazníku:


Laboratoř Bratislava
Laboratoř Senec
Laboratoř Prešov
Laboratoř Zvolen
Laboratoř Žilina
Laboratoř Košťany nad Turcom
Zkušební laboratoř Znojmo

média (internet, tisk...)
propagační materiály, odborné semináře
doporučení od našich zákazníků

vícekrát za rok
jednou za rok
méně často

velmi spokojen
spokojen
spokojen (s výhradami)
méně spokojen
nespokojen

velmi spokojen
spokojen
spokojen (s výhradami)
méně spokojen
nespokojen

Ano
Ne

Ano
Ne
Děkujeme.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Zásady zpracování osobních údajů


Kariéra

  • Hledáte uplatnění ve stavební laboratoři? Chcete se stát součástí našeho týmu v některém z našich laboratoří? Dejte nám o sobě vědět.
  • Jsme akreditovaná zkušební laboratoř. Svou činnost realizujeme prostřednictvím oblastních laboratoří v Praze, Žilině, Zvolenu a Prešově a v laboratořích v Senci, Košťanech nad Turcem a Znojmě.
  • Vyplněním formuláře se můžete zaregistrovat do databáze uchazečů. Pošlete nám Váš životopis s krátkým popisem Vaší představy, pokud otevřeme pozici odpovídající Vašemu profilu, budeme Vás kontaktovat.

Povolené typy příloh: *.rtf, *.odt, *.doc, *.docx, *.pdfSpolečnost TESScontrol, s. r. o., IČO: 47 716 363, Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava (dále jen „provozovatel“) si ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů vyhrazuje právo zpracovávat osobní údaje za účelem obsazení volného pracovního místa v rozsahu, v jakém budou poskytnuty uchazečům, a to po dobu nejvýše 3 let.

Uchazeč poskytuje své osobní údaje provozovateli dobrovolně za účelem případného uzavření pracovněprávního poměru a je si vědom svých práv jako dotčené osoby podle oddílu 3 Všeobecného nařízení o ochraně údajů a to: práva na informace, práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu, práva na vymazání, práva na omezení zpracování, práva na přenosnost údajů, práva namítat zpracování. Souhlas se zpracováním osobních údajů může být kdykoli odvolán. Osobní údaje uchazeče se třetí straně neposkytují, příjemcům nezpřístupňují, nezveřejňují a přenos osobních údajů uchazeče do třetí země se neuskutečňuje.


Kontakty

SÍDLO

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Ľubochnianska 1/A
831 04 Bratislava

Ředitel

Jméno:
Ing. Jozef Jachym, PhD.
Telefon:
+421 907 801 912

Manažer kvality

Jméno:
Ing. Tomáš Hečko
Telefon:
+421 908 262 220

Manažer kvality

Jméno:
Ing. Martina Zvolenská
Telefon:
+421 918 394 654

Ekonomický úsek

Jméno:
Ing. Zuzana Senková
Telefon:
+421 907 801 935

Kontaktní formulářOdesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
Zásady zpracování osobních údajůOblastní laboratoř Bratislava

Laboratoř Bratislava, Ľubochnianska 1/A, 831 04 Bratislava
Laboratoř Senec, Stavbárska 4, 903 01 Senec
Laboratoř Prešov, Petrovianska 4, 080 05 Prešov

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Ľubochnianska 1/A
831 04 Bratislava

Vedoucí OL Bratislava

Jméno:
Michal Páleník
Telefon:
+421 918 624 868


Oblastní laboratoř Žilina

Laboratoř Žilina, Štrková 17, 010 01 Žilina
Laboratoř Košťany nad Turcom, 038 41 Košťany nad Turcom

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Štrková 17
010 01 Žilina

Vedoucí OL Žilina

Jméno:
Ing. Viera Bučová
Telefon:
+421 907 801 721


Oblastní laboratoř Zvolen

Laboratoř Zvolen, Hronská 1, 960 93 Zvolen

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Hronská 1
960 93 Zvolen

Vedoucí OL Zvolen

Jméno:
Róbert Szúdor
Telefon:
+421 907 750 942


Laboratoř Znojmo

Zkušební laboratoř Znojmo, Brněnská 3797/2, 669 02 Znojmo, ČR

Adresa

TESScontrol, s. r. o.
Brněnská 3797/29
669 02 Znojmo
Česká republika

Vedoucí ZL Znojmo

Jméno:
Ing. Jozef Jachym PhD.
Telefon:
+421 907 801 912